PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

“OSVOJITE SKIJE FISCHER “

Članak 1.

Izvoditelj i organizator nagradnog natječaja je poduzeće VITA, MARKETING, TRGOVINA IN ŠPORT, TREBNJE D.O.O., STUDENEC 24, 8210 TREBNJE (u nastavku Organizator) u suradnji s  Intersport H d.o.o., Ul. kneza Ljudevita Posavskog, 10360, Sesvete, Hrvatska (suorganizator).

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik.

Članak 2.

Natječaj se odvija u periodu od 22.11.2022. g. u 10:00 sati do zaključno 04.12.2022. g. u 23:59 sati. Izvučeni dobitnik će o nagradi biti obaviješten putem e-maila, te na službenoj Facebook i Instagram stranici suorganizatora. Najkasnije 5 dana po izvedenom izvlačenju.

Članak 3.                                                                                    

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, U nagradnom natječaju mogu sudjelovati fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 godina koje su suglasne s općim uvjetima korištenja web stranice INTERSPORT Hrvatska ( www.intersport.hr ) i prihvaćaju pravila nagradnog natječaja., osim natjecatelja koji su na društvenim mrežama ili web stranici Organizatora u posljednjih 90 dana osvojili nagradu u nekom od natječaja. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora i Suorganizatora., niti članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja. Mlađi od 16 godina nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, osoba mlađa od 16 godina prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem najbolje plasiranom Sudioniku koji godinama zadovoljava uvjete.

Članak 4.

Na službenim stranicama suorganizatora nagradnog natječaja na Facebooku i Instagramu, koje se nalaze na linkovima https://www.facebook.com/IntersportHrvatska i https://www.instagram.com/intersport_hrvatska/  22. studenog 2022. bit će kreirana objava s komentarom ispod kojeg je moguće sudjelovati u nagradnom natječaju.

U nagradnom natječaju možete sudjelovati tako da u komentaru:

-točno odgovorite na nagradno pitanje koje glasi: “Koja tehnologija u skijama omogućuje savladavanje zavoja različitih duljina bez napora i osigurava univerzalnost skije?”

– označite najmanje 2 osobe

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća sva pravila nagradnog natječaja, te se u potpunosti slaže sa istima.

U slučaju da sudionik bude izvučen i prihvati nagradu, on/ona se slaže i izričito dopušta javnu objavu imena i prezimena na Facebook i Instagram stranici INTERSPORT HRVATSKA.

Članak 5.

Izvučeni dobitnik će o nagradi biti obaviješten putem e-maila, te ispod objave na Facebook i
Instagram stranici INTERSPORT HRVATSKA, najkasnije 5 dana po izvedenom izvlačenju.

Članak 6.

Za izvedbu nagradnog natječaja i nadzor nad njenim izvođenjem te izvlačenje dobitnika brine komisija koja se sastoji od tri člana;

  1. Gajo Dojčinović
  2. Bojan Popović
  3. Krešimir Bonetić

Komisija ima ulogu nadzora;  da se nagradni natječaj izvodi u skladu s pravilima, da se poduzmu određene mjere u primjeru sumnje, da je igrač koji sudjeluje u nagradnom natječaju dobio glasove uz pomoć kompjuterskog znanja ili računalne tehnologije, suprotno od ovih pravila ili da je činio bilo kakve drugačije akcije koje su suprotne od propisanih pravila.

O izvlačenju se vodi zapisnik, koji sadrži podatke o; datumu, vremenu i mjestu izvlačenja; nazočnim osobama; protjecanju izvlačenja, izvučenom e-mailu, te satu završetka izvlačenja. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Kada je izvlačenje završeno, te je rezultat odabira konačan, žalba nije moguća.

Nagrada koje se dodjeljuje:

  1. nagrada: 1 x par skija Fischer THE CURV PREMIUM TI
  2. dobitnici druge, treće i četvrte nagrade dobiti će skijašku kapu Fischer BEANIE TOUR

Nagrada nije prenosiva trećoj strani, ne može se zamijeniti ili isplatiti njena novčana protuvrijednost.

Članak 7.

Organizator će pregledati sve prijavljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

  • Ako pobjednik ne proslijedi sve potrebne podatke za obavijest; ne dostavi tražene podatke pravodobno, ili nije moguće stupiti s njime u kontakt, pobjednik gubi pravo na nagradu, što znači da mu organizatori nagradnog natječaja nisu dužni izručiti nagradu i oslobođeni su svih obveza prema dobitniku.
  • Organizatori nagradnog natječaja zadržavaju pravo odbiti dodjelu nagrade dobitniku u slučaju nepotpunih, netočnih ili neistinitih podataka.
  • Organizatori nagradnog natječaja, uz posebnu najavu, također pružaju dodatne informacije o tome gdje, kada i kako dobitnik može zatražiti nagradu.
  • Pobjednik se može odreći nagrade slanjem potpisane izjave organizatorima nagradnog natječaja da se odriče nagrade, čime gubi pravo na nagradu.

Članak 8.

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na web stranici www.intersport.hr. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 9.

Organizator će osobne podatke sudionika koristiti isključivo za kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade. Organizator prikuplja osobne podatke sukladno Izjavi o privatnosti dostupnoj na www.intersport.hr.

Članak 10.

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradom.

Sesvete, 22.11.2022.

INTERSPORT H, d.o.o