Organizator: Intersport H d.o.o.,  UIC 081004719, sa službenim sjedištem na adresi: Ljudevita Posavskog 5, 10360 Sesvete, tel.: +385 (1) 6572 600 e-adresa: info@intersport.hr (dalje u tekstu “Intersport“).

Suorganizator i voditelj nagradnog natječaja jest tvrtka 404 d.o.o., sa službenim sjedištem na adresi: Radnička cesta 37a, OIB: 95664694376, tel.: (+385) 01 4833-314, e-adresa: office@404.agency (dalje u tekstu „Agencija“)

Početak nagradnog natječaja: 20 kolovoza 2022, 12:00 CET
Kraj nagradnog natječaja: 4. rujna 2022, 12:00 CET
Ograničenja sudjelovanja: Pravo sudjelovanja u Natječaju ostvaruju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim menadžera, članova Uprave i zaposlenika tvrtke Intersport i Agencije, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelja, djece i supružnika).

Sudjelovanje u Natječaju nije uvjetovano kupnjom.

 

Kako sudjelovati: Kako bi sudjelovala u Natječaju, osoba se mora prijaviti za sudjelovanje na sljedeći način:

 

●        Objaviti fotografiju s eventa “Highlander Velebit”, koristeći hashtagove #unitedbysummits #createdwithadidas #adidasHR #intersporthrvatska , do 4. Rujna 2022. te opisati u captionu objave što im “United by Summits” znači.

Svaki sudionik može jednu ili više objava kako bi sudjelovao u Natječaju.

 

O nagradama: U Natječaju će se dodijeliti 5 (pet) zasebnih nagrada:

●        1x adidas Terrex tenisice

Dodjela nagrada: U borbi za nagradu sudjelovat će oni sudionici Natječaja koji su zadovoljili sve dolje navedene uvjete.

Sudionik je:

1) objavio jednu ili više objava na svom Instagram profilu koristeći hashtagove #unitedbysummits #createdwithadidas #adidasHR #intersporthrvatska do 4. rujna te u captionu objasnio što mu “United by Summits” znači.

2) Prihvatio Pravila i Opće uvjete natječaja u komentaru ispod objave

Jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu za vrijeme trajanja Natječaja.

Dodjela nagrada održat će se 9. rujna 2022. godine na temelju sljedećeg kriterija:

 1. pet sudionika koji daju najkreativniji odgovor po odabiru Organizatora

Tvrtka Intersport zadržava pravo odabira nekog drugog dobitnika nagrade, i to u slučaju da prvobitno odabrani dobitnik ne zadovoljava uvjete navedene u Pravilima i/ili Općim uvjetima ili je prekršio neko od spomenutih pravila.

 

Preuzimanje nagrade: Dobitnici nagrada bit će o svemu obaviješteni na dan izvlačenja nagrada privatnom porukom s Instagram stranice.

Odabrani dobitnici moraju pismeno potvrditi da žele primiti nagradu unutar pet dana od primitka obavijesti.

Dobitnici nagrada mogu dobiti više informacija o samoj dodjeli nagrada (vrijeme, mjesto i način primitka nagrade, potrebni dokumenti itd.) slanjem privatne -poruke sa svim pitanjima putem Instagram stranice.

Dobitnik nagrade može preuzeti nagradu isključivo u vrijeme i na mjestu koje će tvrtka Intersport naknadno objaviti.

U slučaju da dobitnik nagrade ne potvrdi pravovremeno da želi preuzeti nagradu, prekrši neko od pravila navedenih u Pravilima ili Općim uvjetima, poduzme ili ne poduzme nešto zbog čega dovodi u pitanje korištenje i/ili preuzimanje nagrade, spomenuta će osoba izgubiti pravo na nagradu.

Kontakt: Imate li bilo kakvih pitanja u vezi ovih Pravila, molimo vas da pošaljete e-poruku na e-adresu info@intersport.hr  ili se obratite tvrtki Intersport H d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360 Sesvete i svakako navedite ime Natječaja..

Opći uvjeti nagradnog natječaja

(dalje u tekstu „Opći uvjeti“)

 

Sudjelovanjem u Natječaju pristajete na uvjete i pravila navedene u Pravilima, dolje navedenim Općim uvjetima, i svim promotivnim materijalima.

 1. Pravo na sudjelovanje.
 • Pravo na sudjelovanje u Natječaju nemaju zaposlenici tvrtke Intersport i njezinih agencija (kao ni njihovi roditelji, djela ili supružnici), te svi oni koji su na bilo koji način profesionalno uključeni u Natječaj.
 • Dozvoljena je najviše jedna prijava po osobi, osim ako nije drugačije navedeno. Prijava putem agenata ili trećih strana, te korištenje višestrukih identiteta i e-adresa nisu dozvoljeni. Zabranjeno je korištenje automatiziranih prijava i glasanja, kao i drugih programa, i sve takve prijave (ili glasovi) bit će diskvalificirane.
 • Prijave moraju pristići prije datuma zaključenja Natječaja.
 • Tvrtka Intersport zadržava pravo traženja dokaza o identitetu kako bi provjerila ima li osoba pravo sudjelovanja u Natječaju, te dodijelila nagradu osobno dobitniku ili njegovom predstavniku.
 1. Osobni podaci.
 • Sudjelovanjem u Natječaju, u skladu s Pravilima, sudionici jamče za ispravnost osobnih podataka koje su dostavili. Sudionicima je strogo zabranjeno dostaviti informacije koje se odnose na treće osobe, osim kada je to izričito navedeno u Općim uvjetima. U takvim slučajevima sudionik mora dostaviti pisanu izjavu treće osobe u kojoj daje pristanak za prikupljanje i obradu podataka, izjavljuje kako su dostavljeni podaci točni, te da je upoznata s Politikom zaštite osobnih podataka tvrtke Intersport.
 • Intersport se obvezuje obraditi osobne podatke koje su dostavili sudionici Natječaja u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka te trenutno važećom Politikom o zaštiti osobnih podataka tvrtke Intersport (dalje u tekstu „Politika“), a koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta, isključivo vezano za i u svrhu provedbe Natječaja.
 • Sudjelovanjem u Natječaju u skladu s Pravilima, sudionik potvrđuje da je pročitao Politiku te da je prihvaća.
 • Sudjelovanjem u Natječaju u skladu s Pravilima, sudionik dobrovoljno i izričito prihvaća da tvrtka Intersport, ili obrađivač podataka u ime tvrtke Intersport (dalje u tekstu „Agencija“), obradi osobne podatke koje je dostavio, u svrhu provedbe Natječaja i distribucije nagrada. Sudionik može povući suglasnost ne navodeći razloge povlačenja, i to neće imati negativnih posljedica po njega. Nakon povlačenja suglasnosti, sudionik neće moći nastaviti sudjelovati u Natječaju.
 • Sudjelovanjem u Natječaju u skladu s Pravilima, sudionik dobrovoljno i izričito pristaje da se njegovo ime i slika obznani, objavi i koristi u zvučnim, tiskanim i video materijalima tvrtke Intersport koje se odnose na Natječaj. Tvrtka Intersport pritom nije dužna sudioniku za to platiti naknadu. Sudionik može povući suglasnost ne navodeći razloge povlačenja, i to neće imati negativnih posljedica po njega.
 • Nakon što je dostavio dobrovoljnu i izričitu suglasnost, sudionik koji pobijedi može sudjelovati u naknadnim promotivnim aktivnostima, a tvrtka Intersport zadržava pravo korištenja imena sudionika (uključujući i nazive profila) te podatke o lokaciji, fotografije, te zvučne i/ili video zapise sudionika za sve objave vezane uz Natječaj. Dobitni sudionik može povući suglasnost ne navodeći razloge povlačenja, i to neće imati negativnih posljedica po njega.
 1. Odabir dobitnika.
 • U slučaju nagradnih natječaja koje se temelje na vještinama sudionika, dobitnike će odabrati ocjenjivač ili žiri na osnovu kriterija navedenih u Pravilima.
 • U slučaju nagradnih natječaja u kojima se od sudionika traži da predaju, objave ili na neki drugi način učine dostupnima izvorni sadržaj koji će se kasnije ocjenjivati, vrijede sljedeća pravila:
  • (i) Tvrtka Intersport ima pravo, ali ne i dužnost, moderirati sve prijave, te zadržava pravo odbijanja prijava koje su tehnički neprihvatljive, sadrže neprikladan materijal (tj. materijal koji je klevetnički, opscen ili na neki drugi način uvredljiv), ili krše bilo koja od ovih Pravila ili Općih uvjeta.
  • (ii) Sudjelovanjem u bilo kojem natjecanju, potvrđujete i slažete se (aa) da ste vi i oni vlasnici predanog sadržaja ili da imate sva potrebna prava i dozvole bez potrebe za plaćanjem nekoj drugoj osobi ili subjektu; (bb) da sadržaj ne kopira ili svjesno krši prava bio koje druge osobe; navedenih u sadržaju; te (dd) da tvrtka Intersport ima pravo reproducirati i koristiti vašu prijavu na bilo kojem mediju (što uključuje, ali nije ograničeno na televiziju, internetske i izdavačke kanale i društvene medije), bilo gdje u svijetu i bez vremenskog ograničenja, a kako bi proveo Natječaj i odabrala dobitnike (može uključivati objavljivanje vaših osobnih podataka i sadržaja kako bi se održalo javno glasanje te odabrali finalisti ili pobjednik i drugo i trećeplasirani), te u bilo koju drugu ili sve promotivne svrhe i promovirala Natječaj, ili promovirala tvrtku Intersport općenito, i to bez obveze slanja daljnjih obavijesti vama, uz vaš doprinos ili bez njega, te bez obveze dobivanja vaše suglasnosti ili obveze plaćanja vama ili bilo kojoj drugoj osobi ili subjektu. Sudionik će biti isključivo i u potpunosti odgovoran za kršenja prava intelektualnog vlasništva bilo koje druge osobe i/ili subjekta u vezi sa sadržajem koje je predao sudionik, a koja su proistekla iz kršenja jamstava koje su dali sudionici u skladu s navedenim pravilima od (aa) do (dd).
 • Tvrtka Intersport zadržava pravo odabira finalista i njihove objave na mrežnoj stranici Natječaja. Objava bilo koje prijave ne znači da ste osvojili nagradu.
 • Prijave i/ili finaliste razmotrit će žiri, a pobjednik (te drugo i trećeplasirani) i dobitnik svake od navedenih nagrada bit će odabrani na temelju ocjenjivačkih kriterija navedenih u Pravilima ili na stranici za prijave. Ocjenjivači imaju isključivu i apsolutnu diskreciju pri donošenju odluke o dodjeli svake od nagrada.
 • Tvrtka Intersport zadržava pravo traženja od dobitnika da potpišu pismene izjavu o oslobađanju od odgovornosti ili predaju dokaz o identitetu, te provjeravanja prijave prije dodjeljivanja bilo koje nagrade.
 • Odluka tvrtke Intersport o odabiru pobjednika ili drugo i trećeplasiranoga je konačna. Zadržavamo pravo da ne raspravljamo niti o jednom pitanju.
 1. Potvrda i prihvaćanje nagrade.
 • Ako u bilo kojem trenutku (i) od bilo kojeg dobitnika zatražimo odgovor prije dodjeljivanja nagrade i ne dobijemo traženi odgovor, čak niti nakon što smo poduzeli razumne napore da u razumnom roku ostvarimo kontakt s tom osobom (ili do datuma navedenog u Pravilima); ili (ii) ako dobitnik odbije preuzeti nagradu; ili (iii) ako tvrtka Intersport ne dobije na vrijeme dokumentaciju navedenu u Pravilima; ili (iv) ako dobitnik nije dostupan; u tom slučaju tvrtka Intersport zadržava pravo da povuče odluku o dodjeli nagrade i tu istu nagradu dodjeli zamjenskom dobitniku koji je odabran ili ocijenjen kao dobitnik istovremeno kada i prvobitni dobitnik/dobitnici.
 • Tvrtka Intersport ima diskrecijsko pravo bilo koju nagradu koje bude vraćena ili se ne može dostaviti iskoristiti za neko drugo natjecanje ili dati u dobrotvorne svrhe. Tvrtka Intersport nema nikakvu odgovornost prema osobama koje nisu odgovorile na pokušaje da se s istima ostvari kontakt.
 1. Preuzimanje nagrade.
 • Nije dozvoljena zamjena osvojenih nagrada za njihovu vrijednost u novcu, kao niti bilo kakve druge zamjene koje se odnose na sadržaj nagrada, osim u okolnostima na koje se ne može utjecati. Tvrtka Intersport (i/ili bilo koji sponzor-partner koji je dao nagradu) zadržava pravo zamjene za sličnu nagradu iste ili veće vrijednosti. Nagrade se ne mogu prenijeti na nekoga drugog ili prodati, bez obzira na okolnosti.
 • Osim ako nije drugačije navedeno u Pravilima, sudionici snose troškove nastale njihovim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući troškove pristupa internetu). Eventualne troškove dostave nagrade na području Republike Hrvatske snosi tvrtka Intersport. Informacije o mogućim troškovima pristupa internetu i cijenama prometa sudionici mogu dobiti od svog pružatelja internetske usluge.
 1. Otkazivanje i diskvalifikacija.
 • Tvrtka Intersport zadržava pravo diskvalifikacije u sljedećim slučajevima:
  • (i) kasne, pogrešno upućene, nepotpune, oštećene, izgubljene, nečitke ili nevaljane prijave;
  • (ii) prijave uz koje nije dostavljena ili priložena zatražena izjava o oslobađanju od odgovornosti; ili
  • (iii) sudionika koji bi tvrtku Intersport mogli dovesti na zao glas (tvrtka Intersport ima diskrecijsko pravo odlučiti o takvim slučajevima).
 • Tvrtka Intersport zadržava pravo da promijeni, obustavi, otkaže ili prekine Natječaj, produlji ili ponovno otvori razdoblje prijava, ili diskvalificira bilo kojeg sudionika u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Isto će učiniti u slučaju da ne postoji jamstvo da će se Natječaj provesti pošteno ili korektno zbog određenih tehničkih, pravnih ili nekih drugih
 • razloga, ili ako posumnja da je netko manipulirao prijavama ili rezultatima, dao netočne podatke, ili na bilo koji način nemoralno djelovao.
 1. Obveze tvrtke Intersport.
 • U slučaju prijava ili javnog glasanja putem interneta: tvrtka Intersport ne može jamčiti kontinuiran, neprekidan ili siguran pristup mrežnim stranicama (uključujući svoje Facebook, Twitter i druge profile i stranice na društvenim medijima), te nije odgovorna za bilo kakve poteškoće i prekide uzrokovane tehničkim poteškoćama ili okolnostima izvan svoje razumne kontrole.
 • Tvrtka Intersport priređuje Natječaj u dobroj namjeri. Istovremeno, u najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom tvrtka Intersport ne prihvaća odgovornost za bilo kakve gubitke ili štete (osim u slučajevima u kojima je djelovala namjerno ili krajnjom nepažnjom) nastale kao rezultat nečijeg sudjelovanja u Natječaju ili bilo kojeg aspekta dodijeljenih nagrada.
 • Tvrtka Intersport nije odgovorna za nemogućnost korištenja nagrade zbog razloga izvan njezine kontrole, što uključuje, ali nije ograničeno na bilo kakve kvarove ili poteškoće s nagradom, niti može biti smatrana strankom u parnicama koje se odnose na takve slučajeve.
 • Tvrtka Intersport nije odgovorna za posljedice pružanja netočnih podataka za potrebe Natječaja, kao ni za preuzimanje ili korištenje nagrade.
 • Tvrtka Intersport nije odgovorna za kvalitetu nagrada ako su te nagrade proizvele ili dale treće strane.
 • Tvrtka Intersport nije odgovorna za mišljenja, stajališta, savjete ili preporuke iz objava na svojim stranicama (uključujući svoje Facebook, Twitter i druge profile i stranice na društvenim medijima), niti ih odobrava ili jamči.
 1. Prijave putem vlastitog Instagram profila.

Ako Natječaj zahtijeva prijavu putem Instagrama, bilo kakva odgovornost Instagrama temeljit će se i biti ograničena na primjenjive odredbe Izjave o pravima i odgovornostima Instagrama. Ovu promidžbu Instagram ne sponzorira i ne podržava, ne upravlja njome, niti je ista povezana s Instagramom. Prijavljivanjem na Natječaj svoje podatke dajete tvrtki Intersport ili njezinim predstavnicima, a ne Instagramu. Mi (i/ili naši predstavnici) prikupit ćemo vaš jedinstveni korisnički Instagram ID kako bismo obradili vašu prijavu, tj. zabilježili je i zatim nasumično odabrali dobitnika.

 1. Sigurnost e-pošte.

U slučaju da ste nam dali svoju e-adresu, tvrtka Intersport može vas kontaktirati s e-adrese koja završava na „intersport.hr“ ili putem telefona, nakon čega ćete dobiti i e-poruku. Budite sumnjivi prema bilo kakvoj e-poruci koja se čini kao da je stigla iz tvrtke Intersport, ali koristi drugačiji nastavak (primjerice, hotmail.com, yahoo.com itd.), i proslijedite nam je na e-adresu info@intersport.hr. NEMOJTE odgovarati na bilo kakvu e-poruku ili djelovati na temelju iste ako niste sigurni da dolazi iz tvrtke Intersport. Ako niste sigurni, pošaljite nam e-poruku na info@intersport.hr.

 

 1.  Ostalo.

(a) Sudjelovanjem u Natječaju, sudionici se obvezuju pridržavati uvjeta navedenih u Pravilima te Općim uvjetima.

(b) Pravila i Opći uvjeti objavljeni su na stranici Natječaja, a tamo će im biti moguće pristupiti za cijelog trajanja Natječaja, i to na način da ih je moguće spremiti i reproducirati.

(c) Stranica Natječaja, kao i svi materijali, uključujući sadržaj, dizajn stranice, zaštitne znakove, logotipe, fotografije, slike, tekst, grafiku te ostale materijale koji su sastavni dio stranice, podložni su pravima intelektualnog vlasništva, te su u vlasništvu tvrtke Intersport ili neke druge propisno imenovane osobe koja je tvrtki Intersport ustupila prava korištenja, te ih se ne smije koristiti za kršenje važećih propisa. Korištenje takvih materijala dopušteno je trećim stranama isključivo u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, te uz prethodnu suglasnost tvrtke Intersport.

(d) Za slučajeve koji nisu pokriveni Općim uvjetima, vrijede odredbe primjenjivih zakona Republike Hrvatske.

© Intersport H