PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

 »Osvojite biciklističku kacigu Smith«

  1. Opće odredbe

Organizator nagradnog natječaja je poduzeće VITA, MARKETING, TRGOVINA IN ŠPORT, TREBNJE D.O.O., STUDENEC 24, 8210 TREBNJE (u nastavku Organizator)  u sudjelovanju s Intersport H d.o.o., Ul. kneza Ljudevita Posavskog 5, 10360, Sesvete, Hrvatska (suorganizator)

Organizator organizira nagradni natječaj “Osvoji biciklističku kacigu SMITH”.

Nagradni natječaj se odvija preko Facebook (https://www.facebook.com/IntersportHrvatska ) i Instagram( https://www.instagram.com/intersport_hrvatska/ )  profila INTERSPORT HRVATSKA od 26.06., 10h do 17.07.2022., do 24 h.

 2. Sudjelovanje u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju može sudjelovati fizička osoba, koja:

–       Je punoljetni državljanin Republike Hrvatske

–       Je ispunio sve potrebne korake za sudjelovanje,

–       Je s predajom podataka potvrdio da razumije i prihvaća pravila nagradnog natječaja.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposleni kod Organizatora i Izvođača te njihovi uži članovi obitelji (supružnik, odnosno izvanzakonski partner odnosno partner registrirane isto spolne zajednice, djeca odnosno posvojenici te stariji s svojim posvojiteljima). Navedeni će u primjeru njihovog sudjelovanja u nagradnom natječaju u primjeru izvlačenja jedne od tih osoba biti isključeni, a izvlačenje te nagrade će se u roku od 3 dana od saznanja tih okolnosti ponoviti.

3. Pravila nagradnog natječaja

Sudionik sudjeluje u nagradnom natječaju objavom komentara ispod objave nagradnog natječaja na Facebook ili Instagram profilu Intersport Hrvatska. Morate označiti osobu s kojom najradije biciklirate!

Komentar mora sadržavati napomenu (tag) barem jednog važećeg Facebook ili Instagram profila i informaciju da li se natječete za žensku ili mušku biciklističku kacigu.

Objavom komentara ispod objave nagradnog natječaja smatra se da je nositelj Facebook ili Instagram profila koji je objavio odgovor sudionik ovog nagradnog natječaja te se u potpunosti slaže i prihvaća pravila ovog nagradnog natječaja. U slučaju da je sudionik izvučen i prihvati nagradu, on/ona se slaže i izričito dopušta javnu objavu imena i prezimena na Facebook ili Instagram profilu Intersport Hrvatska.

4. Izvlačenje pobjednika

Svatko može sudjelovati u nagradnom natječaju samo s jednim komentarom. U ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje u nagradnom natječaju sudionici imaju jednake mogućnosti za osvajanje nagrade.

5. Izvlačenje, komisija nagradnog natječaja, obavijest o izvlačenju

Izvlačenje nagrade izvoditi će se u sjedištu organizatora, u roku od 10 radnih dana, po završetku trajanja nagradnog natječaja. Izvlačenje se izvodi nasumičnim odabirom, između svih sudionika nagradnog natječaja. Za izvedbu nagradnog natječaja i nadzor nad njenim izvođenjem te izvlačenje dobitnika brine komisija koja se sastoji od tri člana.

Komisija ima ulogu nadzora;  da se nagradni natječaj izvodi u skladu s pravilima, da se poduzmu određene mjere u primjeru sumnje, da je igrač koji sudjeluje u nagradnom natječaju dobio glasove uz pomoć kompjuterskog znanja ili računalne tehnologije, suprotno od ovih pravila ili da je činio bilo kakve drugačije akcije koje su suprotne od predpisanih pravila. Rezultati izvlačenja su konačni, te na njih pritužba nije moguća.

O izvlačenju se vodi zapisnik, koji sadrži podatke o; datumu, vremenu i mjestu izvlačenja; nazočnim osobama; protjecanju izvlačenja, dobitniku nagrade, te satu izvođenja izvlačenja. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

Izvlačenje je završeno. Izvučeni dobitnik će o nagradi biti obaviješten preko Instagram obavijesti, najkasnije 5 dana nakon izvlačenja. U slučaju , da se u roku od 7 dana ne javi, gubi pravo na nagradu i nagrada otpada

6. Nagrade

Nagrade koje se dodjeljuje su:

1x crna biciklistička kaciga SMITH PERSIST

1x bijela biciklistička kaciga SMITH PERSIST

Nagrade se ne mogu zamijeniti ili tražiti zamjena za gotovinu. Nagrada se ne može prenijeti na treću osobu.

7. Preuzimanje nagrada

Dobitnik nagrade će biti obavješten preko Facebook ili Instagram profila u roku od  10 radnih dana nakon izvlačenja. Nagrada osvojena u nagradnom natječaju, nije oporeziv predmet u skladu s Zakonom o dohotku ( drugi primatelji, među koje spadaju i nagrade), zbog male vrijednosti nagrade.

Organizator nagrade  zadržava pravo, da ne podijeli nagrade:

  • ako se pojavi sumnja u identitet podataka,
  • ako je  igrač u nagradnoj natječaju sudjelovao suprotno  pravilima i uvjetima igre.
  • Ako dobitnik  u roku od 7 dana nakon izvlačenja nagrade ne pošalje podatke, gubi pravo na nagradu.

Nagradu nije moguće zamijeniti za gotovinu ili neku drugu nagradu, niti ju  je moguće  prenijeti na drugu osobu. Ako se dobitnik u roku od 7 dana nakon što je primio obavijest preko Facebook poruke ne javi, gubi pravo na nagradu.

8. Ostalo

Za sva pitanja, koja se mogu pojaviti u vezi s nagradnim natječajem i nisu uređena s ovim pravilima daje prije navedena komisija. Sve odredbe komisije su konačne i na njih nije moguća žalba.

Organizator nagradnog natječaja  čuva dokumentaciju vezanu za organizaciju i izvedbu nagradne igre na sljedeći način. Sve elektronsko zabilježene korisnike na odgovarajući način čuva još najmanje 12 mjeseci nakon završetka nagradnog izvlačenja, to je najmanje do 22.01.2020; imena nagrađenih neće biti upotrijebljena ni u kakvoj drugoj namjeni.  Nakon isteka gore navedenog roka organizator će prikupljene  podatke u elektronskom obliku trajno izbrisati ( osim prijava na e-novosti, od njih se korisnik može odjaviti u svakom primljenom email-u). Organizator nagradnog natječaja  se obavezuje,  da će  se brinuti o zaštiti podataka korisnika, te će ih upotrebljavati isključivo za vlastite potrebe. Osobne podatke korisnika će čuvati u skladu s Zakonom o čuvanju podataka. E-mail adrese pridobivene u nagradnom natječaju može u korist promocijske namjene koristiti Vita d.o.o., i Intersport h d.o.o. Korisnik se od primanja e-novosti može odjaviti u svakom primljenom email-u.

9. Rješavanje pritužbi i konačne odluke

Sve moguće sporove, koji se ne mogu riješiti sporazumno, će rješavati stvarni sud u Ljubljani. Organizator nagradnog natječaja može mijenjati uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju. Istovremeno se obavezuje, da će na primjeran način i na primjerenom mjestu korisnike obavijestiti o bilo kakvim promjenama tj. dopunama pravila. Ta pravila vrijede od dana primitka pa nadalje.

10. Upoznati s pravilima nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju na Facebook i Instagram profilu Intersport Hrvatska sudionici potvrđuju, da su upoznati s pravilima natječaja, da ih prihvaćaju i da se s njima u potpunosti slažu.

Sesvete, 21.06.2022.

INTERSPORT H, d.o.o.