Pravila nagradnog natječaja “Osvoji komplet skijaške opreme po preporuci skijaške legende Ivice Kostelića“

Članak 1.

Izvoditelj i organizator nagradnog natječaja “Osvoji komplet skijaške opreme po preporuci skijaške legende Ivice Kostelića“, je poduzeće Intersport H d.o.o., Ul. kneza Ljudevita Posavskog 5, 10360, Sesvete, Hrvatska (u nastavku Organizator) s AMER SPORTS AUSTRIJA GmbH, Podružnica u Trzinu, Peske 5, 1236 Trzin (suorganizator).

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik.

Članak 2.

Natječaj se odvija u periodu od 30 dana  počevši od 06.12.2021. g. u 10:00 sati do zaključno 06.01.2022. g. u 23:59 sati.

Članak 3.                                                                                    

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 16 godina na dan početka ovog Natječaja, osim natjecatelja koji su na društvenim mrežama ili web stranici Organizatora u posljednjih 90 dana osvojili nagradu u nekom od natječaja. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Organizatora i Suorganizatora., niti članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja. Mlađi od 16 godina nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, osoba mlađa od 16 godina prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem najbolje plasiranom Sudioniku koji godinama zadovoljava uvjete.

Članak 4.

U nagradnom natječaju se sudjeluje tako da:

Osoba, koja želi sudjelovati u nagradnom natječaju (u danjem tekstu; sudionik), mora u razdoblju trajanja nagradnog natječaja (06.12.2021.- 06.01.2022.) na Facebook službenoj stranici Intersport Hrvatska https://www.facebook.com/IntersportHrvatska ispod objave označiti barem jednu osobu s kojom bi želio otići na skijanje!

Svaka osoba može samo jednom sudjelovati u nagradnom natječaju, s iste e-mail adrese. Ako u nagradnom natječaju ima sudionika koji su s iste adrese proslijedili nekoliko odgovora, u obzir se uzima samo prvi odgovor (prvi proslijeđeni odgovor).

Članak 5.

Izvučeni dobitnik će o nagradi biti obaviješten putem e-maila, te na Facebook zidu Intersport Hrvatska. Najkasnije 5 dana po izvedenom izvlačenju.

Članak 6.

Za izvedbu nagradnog natječaja i nadzor nad njenim izvođenjem te izvlačenje dobitnika brine komisija koja se sastoji od tri člana;

  1. Gajo Dojčinović
  2. Bojan Popović
  3. Nikolina Harapin

Komisija ima ulogu nadzora;  da se nagradni natječaj izvodi u skladu s pravilima, da se poduzmu određene mjere u primjeru sumnje, da je igrač koji sudjeluje u nagradnom natječaju dobio glasove uz pomoć kompjuterskog znanja ili računalne tehnologije, suprotno od ovih pravila ili da je činio bilo kakve drugačije akcije koje su suprotne od propisanih pravila.

O izvlačenju se vodi zapisnik, koji sadrži podatke o; datumu, vremenu i mjestu izvlačenja; nazočnim osobama; protjecanju izvlačenja, izvučenom e-mailu, te satu završetka izvlačenja. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Kada je izvlačenje završeno, te je rezultat odabira konačan, žalba nije moguća.

Nagrada koja se dodjeljuje uključuje:

–        Salomon skije MAX X9 TI + M11 GW

–        Salomon skijaška kaciga PIONEER LT

–        Salomon skijaške naočale FORCE PHOTO

Nagrada nije prenosiva trećoj strani, ne može se zamijeniti ili isplatiti njena novčana protuvrijednost.

Članak 7.

Organizator će pregledati sve prijavljene odgovore i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

  • Ako pobjednik ne proslijedi sve potrebne podatke za obavijest; ne dostavi tražene podatke pravodobno, ili nije moguće stupiti s njime u kontakt, pobjednik gubi pravo na nagradu, što znači da mu organizatori nagradnog natječaja nisu dužni izručiti nagradu i oslobođeni su svih obveza prema dobitniku.
  • Organizatori nagradnog natječaja zadržavaju pravo odbiti dodjelu nagrade dobitniku u slučaju nepotpunih, netočnih ili neistinitih podataka.
  • Organizatori nagradnog natječaja, uz posebnu najavu, također pružaju dodatne informacije o tome gdje, kada i kako dobitnik može zatražiti nagradu.
  • Pobjednik se može odreći nagrade slanjem potpisane izjave organizatorima nagradnog natječaja da se odriče nagrade, čime gubi pravo na nagradu.

Članak 8.

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na web stranici www.intersport.hr. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 9.

Organizator će osobne podatke sudionika koristiti isključivo za kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade. Organizator prikuplja osobne podatke sukladno Izjavi o privatnosti dostupnoj na www.intersport.hr.

Članak 10.

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradom.

U Sesvetama 03.12.2021