Pravila aktivacije INTERSPORT GIVEAWAY FACEBOOK

1.Opće odredbe

Izvoditelj i organizator aktivacije je poduzeće INTERSPORT H d.o.o., Ul. kneza Ljudevita Posavskog, 10360, Sesvete, Hrvatska.

Aktivacija pod nazivom; »INTERSPORT GIVEAWAY», odvija se na FB profilu INTERSPORT Hrvatska, https://bit.ly/39q2Msu (u nastavku INTERSPORT HRVATSKA FACEBOOK), u terminu od 23.09.2021. do 27.09.2021, do 23:59h.

  1. Sudjelovanje u aktivaciji:

U aktivaciji moći će sudjelovati fizička osoba, koja:

–       Je državljanin/ka Republike Hrvatske

–       Je ispunio/la sve potrebne korake za sudjelovanje,

–       Je s predajom podataka potvrdio da razumije i prihvaća pravila aktivacije

U aktivaciji ne mogu sudjelovati zaposleni kod Organizatora i Izvođača te njihovi uži članovi obitelji (supružnik, odnosno izvanzakonski partner odnosno partner registrirane istospolne zajednice, djeca odnosno posvojenci te stariji sa svojim posvojiteljima). Navedeni će u primjeru njihovog sudjelovanja u aktivaciji, prilikom izvlačenja jedne od tih osoba biti isključeni, a izvlačenje te nagrade će se u roku od 3 dana od saznanja tih okolnosti ponoviti.

  1. Način sudjelovanja

Osoba, koja želi sudjelovati u aktivaciji (u danjem tekstu; sudionik), mora u razdoblju trajanja aktivacije na FB profilu Intersport Hrvatska u komentaru napisati zašto želi sudjelovati na 29. Zagrebačkom maratonu, u jasno naznačenim objavama u kojima se aktivacija najavljuje, u periodu od dana 23.09.2021. do 27.09.2021, do 23:59. Sudjelovanjem sudionik prihvaća pravila aktivacije, te se u potpunosti slaže sa istima.

Sudionici se slažu, da INTERSPORT HRVATSKA d.o.o. upotrebljava podatke u svrhu aktivacije, te su upoznati, da podatci neće biti prosljeđivani trećim osobama.

Sudionici organizatoru dozvoljavaju objavljivanje podataka, dostavljenih na INTERSPORT HRVATSKA FACEBOOK ili na web adresi www.intersport.hr.

  1. Izbor dobitnika

Među svim sudionicima, koji su prihvatili opće uvjete sudjelovanja u aktivaciji, izvlači se 10 dobitnika kotizacije za utrke polumaratona ili maratona u sklopu 29. Zagrebačkog maratona.

  1. Izvedba izvlačenja

Izvlačenje će se odvijati 28.9.2021. po završetku aktivacije. 10 dobitnika će se odabrati putem aplikacije random generatora https://www.random.org/lists/

Izvučeni će o nagradi biti obaviješteni preko objave na Intersport Hrvatska FB profilu i na drugim službenim stranicama Intersporta.

Po dobivenoj obavijesti dobitnici sami se prijavljuju na link: https://registration.zagreb-marathon.com/hr/, a potom svoje podatke iz prijave (utrka, e-mail, ime, prezime, datum rođenja, klub, adresa) šalju na: info@intersport.hr. Prijavu je potrebno ispuniti i proslijediti do 30.9, budući da se prijave zatvaraju 1. listopada 2021.

  1. Kotizacija

Kotizaciju nije moguće zamijeniti za gotovinu, niti ju je moguće prenijeti na drugu osobu.

  1. Dobitnici

Dobitnik je sudionik aktivacije, koji je izvučen u skladu s ovim pravilima i koji se javio Organizatoru po objavljenoj obavijesti na Intersport FB profilu.

Obaveza sudionika koji je izvučen preko random generatora je da se odazove na objavu rezultata izvlačenja i Organizatoru proslijedi podatke koji su potrebni za uručenje kotizacije (utrka, e-mail, ime, prezime, datum rođenja, klub, adresa) u roku 4 (četiri) dana od dana objave rezultata na Intersport Hrvatska FB profilu. Ako izvučeni sudionik pravovremeno nakon objave rezultata ne pošalje podatke, gubi pravo na giveaway. Organizator zadržava pravo, da ne podijeli kotizaciju ako se pojavi sumnja u identitet podataka, ako je igrač u aktivaciji sudjelovao suprotno pravilima i uvjetima.

Organizator će u zasebnoj obavijesti obavijestiti sudionika koji je izvučen gdje i kako može preuzeti kotizaciju. U slučaju da je dobitnik maloljetan, nagradu može preuzeti zakonski skrbnik.

Giveaway osvojen u aktivaciji, NIJE oporeziv predmet u skladu s Zakonom o dohotku (drugi primatelji,  među koje spadaju i nagrade), zbog male vrijednosti nagrade.

  1. Izjava o ograničenju odgovornosti organizatora

Organizator aktivacije ne odgovara za moguću štetu, koju je pretrpio sudionik, do koje je došlo zbog kvara na internet vezi. Organizator aktivacije nije odgovoran za nepravilno djelovanje usluge, koje je posljedica kriva upotreba ili neznanje korisnika i ne preuzima odgovornost za moguće trenutno nedjelovanje FB profila Intersport.

  1. Zaštita podataka

Sudjelovanjem u giveaway aktivaciji, sudionici se slažu, da za vrijeme trajanja aktivacije organizator prikuplja sljedeće podatke- ime FB korisničkog profila s koje se sudjeluje u aktivaciji, te pravovremenu objavu odgovora, isključivo za potrebe provedbe aktivacije, odnosno izvlačenja putem random generatora, obavijesti te podjele vaučere.

Organizator aktivacije čuva dokumentaciju vezanu za organizaciju i izvedbu na sljedeći način. Sve elektronsko zabilježene korisnike na odgovarajući način čuva još najmanje 12 mjeseci nakon završetka izvlačenja. Imena odabranih neće biti upotrijebljena ni u kakvoj drugoj namjeni. Nakon isteka gore navedenog roka organizator će prikupljene podatke u elektronskom obliku trajno izbrisati (osim prijava na e-novosti, od njih se korisnik može odjaviti u svakom primljenom email-u). Organizator aktivacije  se obavezuje,  da će se brinuti o zaštiti podataka korisnika, te će ih upotrebljavati isključivo za vlastite potrebe. Osobne podatke korisnika će čuvati u skladu s Zakonom o čuvanju podataka. E-mail adrese pridobivene u aktivaciji može u korist promocijske namjene koristiti Intersport h d.o.o. Korisnik se od primanja e-novosti može odjaviti u svakom primljenom email-u.

10.Ostalo

Pravila aktivacije Intersport Giveaway vrijede od 23.09.2021. do 27.09.2021. do 23:59

Organizator aktivacije može mijenjati uvjete sudjelovanja. Istovremeno se obavezuje, da će na primjeran način i na primjerenom mjestu korisnike obavijestiti o bilo kakvim promjenama tj. dopunama pravila. Ta pravila vrijede od dana primitka pa nadalje.

Sudjelovanjem u aktivaciji na FB stranici Intersport Hrvatska sudionici potvrđuju, da su upoznati s pravilima, da ih prihvaćaju i da se s njima u potpunosti slažu.

Zagreb, 22.09.2021.