1 .Opće odredbe

Izvoditelj i organizator nagradne igre je poduzeće INTERSPORT H d.o.o., Ul. kneza Ljudevita Posavskog, 10360, Sesvete, Hrvatska

Nagradni natječaj pod nazivom; » Osvoji cipele za planinarenje SALOMON X-ULTRA 4 GTX», odvija se na instagram profilu INTERSPORT Hrvatska, https://www.instagram.com/intersport_hrvatska/ ,  (u nastavku IG INTERSPORT), u terminu od 31.08.2021 do 10.09.2021, do 24h.

 2.Sudjelovanje u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju moći će sudjelovati fizička osoba, koja:

–       Je punoljetni državljanin Republike Hrvatske

–       Je ispunio sve potrebne korake za sudjelovanje,

–       Je s predajom podataka potvrdio da razumije i prihvaća pravila nagradnog natječaja.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposleni kod Organizatora i Izvođača te njihovi uži članovi obitelji (supružnik, odnosno izvanzakonski partner odnosno partner registrirane istospolne zajednice, djeca odnosno posvojenici te stariji s svojim posvojiteljima). Navedeni će u primjeru njihovog sudjelovanja u nagradnoj igri, prilikom izvlačenja jedne od tih osoba biti isključeni, a izvlačenje te nagrade će se u roku od 3 dana od saznanja tih okolnosti ponoviti.

3.Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

– Sudjelovati mogu samo pratitelji Instagram profila @intersport_hrvatska

– Sudionici na Instagram profilu Intersport Hrvatska ispod objave nagradnog natječaja dodaje komentar. U komentaru sudionik mora navesti profil ili korisničko ime svog prijatelja trkača ili osobe s kojom najradije trči po neravnim terenima. Ako komentar ne sadrži ispravnu oznaku profila s @, on se izuzima.

Sudionici se slažu, da INTERSPORT H d.o.o. upotrebljava podatke u svrhu nagradnog natječaja, te su upoznati, da podatci neće biti prosljeđivani trećim osobama.

Sudionici organizatoru dozvoljavaju objavljivanje podataka, dostavljenih na IG INTERSPORT ili na web adresi www.intersport.hr.

4.Izbor dobitnika

 Korisnik može sudjelovati u natječaju  samo jedanput jednom objavom komentara.

Među svim sudionicima, koji su prihvatili opće uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, izvlači se jedan dobitnik,

5.Izvedba izvlačenja

Izvlačenje  nagrade izvoditi će se u roku od deset radnih dana po  završetku natječaja, u prostoru organizatora. Za izvedbu nagradnog natječaja i nadzor nad njenim izvođenjem te izvlačenje dobitnika brine komisija koja se sastoji od tri člana.

Komisija ima ulogu nadzora; da se nagradna igra izvodi u skladu s pravilima, da se poduzmu određene mjere u primjeru sumnje, da je igrač koji sudjeluje u nagradnoj igri dobio glasove uz pomoć kompjuterskog znanja ili računalne tehnologije, suprotno od ovih pravila ili da je činio bilo kakve drugačije akcije koje su suprotne od prije pisanih pravila.

O izvlačenju se vodi zapisnik, koji sadrži podatke o; datumu, vremenu i mjestu izvlačenja; nazočnim osobama; potjecanju izvlačenja, izvučenom dobitniku te satu završetka izvlačenja. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Odluke komisije i rezultati su konačne i neopozive. Pritužbe nisu moguće.

Izvučeni dobitnik će o nagradi biti obaviješten preko objave na IG Intersport profilu , najkasnije 15 dana po izvlačenju.

6.Nagrada

Pobjednik će biti izvučen i dobit će:

1 x cipele za planinarenje SALOMON X-ULTRA 4 GTX. Pobjednik može odabrati broj i verziju (mušku ili žensku) iz zaliha dostupnih u vrijeme koordinacije prikupljanja nagrada.

Nagrada se ne može prenijeti na treću osobu, ne može se zamijeniti ili isplatiti njezin novčani iznos.

7.Preuzimanje nagrade

Dobitnik je sudionik natječaja , koji je izvučen u skladu s ovim pravilima i koji se javio Organizatoru po objavljenoj obavijesti na zidu IG profila .

Obaveza dobitnika je da se odazove na objavu rezultata izvlačenja nagradnog natječaja i Organizatoru proslijedi podatke koji su potrebni za uručenje nagrade( ime, prezime, adresa, e-mail, telefonski broj, OIB) u  roku 7 ( sedam) dana od dana objave rezultata na IG Intersport Hrvatska. Ako dobitnik  pravovremeno nakon objave rezultata izvlačenja ne pošalje podatke, gubi pravo na nagradu. Organizator nagrade  zadržava pravo, da ne podijeli nagrade ako se pojavi sumnja u identitet podataka, ako je  igrač u nagradnom natječaju sudjelovao suprotno  pravilima i uvjetima natječaja.

Organizator će u zasebnoj obavijesti obavijestiti dobitnika gdje i kako može preuzeti nagradu. U slučaju da je dobitnik  maloljetan, nagradu može preuzeti zakonski skrbnik.

Dobitnik nagrade se može pismeno odreći nagrade s čime gubi pravo na nagradu. Nagrade se odriče na način da se Organizatoru pošalje pisana izjava o odricanju.

Nagrada osvojena u nagradnom natječaju, NIJE oporeziv predmet u skladu s Zakonom o dohotku ( drugi primatelji, među koje spadaju i nagrade), zbog male vrijednosti nagrade.

8.Izjava o ograničenju odgovornosti organizatora

Organizator nagradnog  natječaja ne odgovara za moguću štetu, koju je pretrpio sudionik, do koje je došlo zbog kvara na internet vezi. Organizator nagradnog natječaja nije odgovoran za nepravilno djelovanje usluge, koje je posljedica kriva upotreba ili neznanje korisnika i ne preuzima odgovornost za moguće trenutno nedjelovanje Instagram profila Intersport

Sudjelovanjem  u nagradnom natječaju, sudionici se slažu,  da  za vrijeme trajanja natječaja organizator prikuplja sljedeće podatke- ime  FB korisničkog profila s koje se sudjeluje u natječaju, te pravovremenu objavu odgovora, isključivo za potrebe provedbe natječaja, odnosno  izvlačenja, obavijesti te podjele nagrade.

Organizator nagradnog natječaja  čuva dokumentaciju vezanu za organizaciju i izvedbu nagradne igre na sljedeći način. Sve elektronsko zabilježene korisnike na odgovarajući način čuva još najmanje 12 mjeseci nakon završetka nagradnog izvlačenja, to je najmanje do 10.09.2022. imena nagrađenih neće biti upotrijebljena ni u kakvoj drugoj namjeni.  Nakon isteka gore navedenog roka organizator će prikupljene podatke u elektronskom obliku trajno izbrisati ( osim prijava na e-novosti, od njih se korisnik može odjaviti u svakom primljenom email-u). Organizator nagradnog natječaja  se obavezuje,  da će  se brinuti o zaštiti podataka korisnika, te će ih upotrebljavati isključivo za vlastite potrebe. Osobne podatke korisnika će čuvati u skladu s Zakonom o čuvanju podataka. E-mail adrese pridobivene u nagradnom natječaju može u korist promocijske namjene koristiti Intersport H d.o.o. Korisnik se od primanja e-novosti može odjaviti u svakom primljenom email-u.

9.Ostalo

Podaci koji su prikupljeni se koriste samo za potrebe Organizatora i nisu posredovani.

Za sva pitanja, koja se mogu pojaviti u vezi s nagradnim natječajem i nisu uređena s ovim pravilima daje prije navedena komisija. Sve odredbe komisije su konačne i na njih nije moguća žalba.

Pravila  nagradnog natječaja vrijede od  31.08.2021.

Organizator nagradnog natječaja može mijenjati uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju. Istovremeno se obavezuje, da će na primjeran način i na primjerenom mjestu korisnike obavijestiti o bilo kakvim promjenama tj. dopunama pravila. Ta pravila vrijede od dana primitka pa nadalje.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju na Instagram stranici Intersport Hrvatska sudionici potvrđuju, da su upoznati s pravilima natječaja, da ih prihvaćaju i da se s njima u potpunosti slažu.

Sesvete, 31.08.2021.