INTERSPORT HRVATSKA, 12. KOLOVOZ 2021.

PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U INTERSPORT AKTIVACIJI

1 .Opće odredbe

Izvoditelj i organizator aktivacije je poduzeće INTERSPORT H d.o.o., Ul. kneza Ljudevita Posavskog, 10360, Sesvete, Hrvatska.

Aktivacija pod nazivom; »INTERSPORT GIVEAWAY», odvija se na TIK TOK profilu INTERSPORT Hrvatska, https://bit.ly/3fRYw9v (u nastavku INTERSPORT HRVATSKA TIK TOK), u terminu od 16.08.2021. do 28.08.2021, do 23:59h.

2.Sudjelovanje u aktivaciji:

U aktivaciji moći će sudjelovati fizička osoba, koja:

–       Je državljanin/ka Republike Hrvatske

–       Je ispunio/la sve potrebne korake za sudjelovanje,

–       Je s predajom podataka potvrdio da razumije i prihvaća pravila aktivacije

U aktivaciji ne mogu sudjelovati zaposleni kod Organizatora i Izvođača te njihovi uži članovi obitelji (supružnik, odnosno izvanzakonski partner odnosno partner registrirane istospolne zajednice, djeca odnosno posvojenci te stariji sa svojim posvojiteljima). Navedeni će u primjeru njihovog sudjelovanja u aktivaciji, prilikom izvlačenja jedne od tih osoba biti isključeni, a izvlačenje te nagrade će se u roku od 3 dana od saznanja tih okolnosti ponoviti.

3.Način sudjelovanja

Osoba, koja želi sudjelovati u aktivaciji (u danjem tekstu; sudionik), mora u razdoblju trajanja aktivacije na Tik Tok profilu Intersport Hrvatska tagirati 3 osobe, u jasno naznačenim video objavama u kojima se aktivacija najavljuje, u periodu od dana 16.08.2021. do 28.08.2021, do 23:59. Sudjelovanjem sudionik prihvaća pravila aktivacije, te se u potpunosti slaže sa istima.

Sudionici se slažu, da INTERSPORT HRVATSKA d.o.o. upotrebljava podatke u svrhu aktivacije, te su upoznati, da podatci neće biti prosljeđivani trećim osobama.

Sudionici organizatoru dozvoljavaju objavljivanje podataka, dostavljenih na INTERSPORT HRVATSKA TIK TOK ili na web adresi www.intersport.hr.

  1. Izbor dobitnika

Među svim sudionicima, koji su prihvatili opće uvjete sudjelovanja u aktivaciji, izvlači se 5 dobitnika.

  1. Izvedba izvlačenja

Izvlačenje će se odvijati 29.8.2021. po završetku aktivacije. 5 dobitnika će se odabrati putem aplikacije random generatora https://app-sorteos.com/en/apps/tiktok-comment-picker

Izvučeni će o nagradi biti obaviješteni preko objave na Intersport Hrvatska Tik Tok profilu i na drugim službenim stranicama Intersporta.

  1. VAUČER

Vaučer koji se uručuje dobitnicima je Intersport vaučer u iznosu od 500 kn.

Vaučer nije moguće zamijeniti za gotovinu, niti ga je moguće prenijeti na drugu osobu.

  1. Preuzimanje vaučera

Dobitnik je sudionik aktivacije, koji je izvučen u skladu s ovim pravilima i koji se javio Organizatoru po objavljenoj obavijesti na Intersport Tik Tok profilu.

Obaveza sudionika koji je izvučen preko random generatora je da se odazove na objavu rezultata izvlačenja i Organizatoru proslijedi podatke koji su potrebni za uručenje vaučera (ime, prezime, adresa, e-mail, telefonski broj, OIB) u roku 7 (sedam) dana od dana objave rezultata na Intersport Hrvatska TIK TOK profilu. Ako izvučeni sudionik pravovremeno nakon objave rezultata ne pošalje podatke, gubi pravo na giveaway. Organizator zadržava pravo, da ne podijeli vaučere ako se pojavi sumnja u identitet podataka, ako je  igrač u aktivaciji sudjelovao suprotno  pravilima i uvjetima.

Organizator će u zasebnoj obavijesti obavijestiti sudionika koji je izvučen gdje i kako može preuzeti voučer. U slučaju da je dobitnik maloljetan, nagradu može preuzeti zakonski skrbnik.

Giveaway osvojen u aktivaciji, NIJE oporeziv predmet u skladu s Zakonom o dohotku (drugi primatelji,  među koje spadaju i nagrade), zbog male vrijednosti nagrade.

  1. Izjava o ograničenju odgovornosti organizatora

Organizator aktivacije ne odgovara za moguću štetu, koju je pretrpio sudionik, do koje je došlo zbog kvara na internet vezi. Organizator aktivacije nije odgovoran za nepravilno djelovanje usluge, koje je posljedica kriva upotreba ili neznanje korisnika i ne preuzima odgovornost za moguće trenutno nedjelovanje Tik TOK profila Intersport

  1. Zaštita podataka

Sudjelovanjem u giveaway aktivaciji, sudionici se slažu, da za vrijeme trajanja aktivacije organizator prikuplja sljedeće podatke- ime Tik Tok korisničkog profila s koje se sudjeluje u aktivaciji, te pravovremenu objavu odgovora, isključivo za potrebe provedbe aktivacije, odnosno izvlačenja putem random generatora, obavijesti te podjele vaučere.

Organizator aktivacije  čuva dokumentaciju vezanu za organizaciju i izvedbu na sljedeći način. Sve elektronsko zabilježene korisnike na odgovarajući način čuva još najmanje 12 mjeseci nakon završetka izvlačenja. Imena odabranih neće biti upotrijebljena ni u kakvoj drugoj namjeni.  Nakon isteka gore navedenog roka organizator će prikupljene podatke u elektronskom obliku trajno izbrisati ( osim prijava na e-novosti, od njih se korisnik može odjaviti u svakom primljenom email-u). Organizator aktivacije  se obavezuje,  da će  se brinuti o zaštiti podataka korisnika, te će ih upotrebljavati isključivo za vlastite potrebe. Osobne podatke korisnika će čuvati u skladu s Zakonom o čuvanju podataka. E-mail adrese pridobivene u aktivaciji može u korist promocijske namjene koristiti Intersport h d.o.o. Korisnik se od primanja e-novosti može odjaviti u svakom primljenom email-u.

9.Ostalo

Pravila aktivacije Intersport Giveaway vrijede od 28.08.2021. do 23:59

Organizator aktivacije  može mijenjati uvjete sudjelovanja. Istovremeno se obavezuje, da će na primjeran način i na primjerenom mjestu korisnike obavijestiti o bilo kakvim promjenama tj. dopunama pravila. Ta pravila vrijede od dana primitka pa nadalje.

Sudjelovanjem u aktivaciji na Tik Tok stranici Intersport Hrvatska sudionici potvrđuju, da su upoznati s pravilima, da ih prihvaćaju i da se s njima u potpunosti slažu.

Zagreb, 16.08.2021.