Pravila nagradnog natječaja „Osvoji majicu za trčanje Asics“

 1. Organizator

Tvrtka Intersport H d.o.o., OIB: 87301734795 organizira nagradni natječaj „Osvoji majicu za trčanje Asics“ na službenom Intersport_hrvatska Instagram profilu https://www.instagram.com/intersport_hrvatska/ i službenom Intersport_hrvatska Facebook profilu https://www.facebook.com/IntersportHrvatska (u daljnjem tekstu „Organizator“).

 1. Opis nagradnog natječaja
 • „Osvoji majicu za trčanje Asics“ je nagradni natječaj koji se organizira u promotivne svrhe Organizatora
 • Natječaj traje od 02.02.2021. godine u 15:00 h do 30.03.2021. godine u 00:00h.
 • Dobitnici će biti objavljeni najkasnije 10 dana nakon završetka nagradnog natječaja u komentaru objavljenog posta na IG i FB.
 • Natječaj se organizira za sve punoljetne korisnike Instagrama sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj
 • Svi zainteresirani mogu pristupiti natječaju putem Instagram profila (@intersport_hrvatska)
 1. Pravila i ograničenja
 • Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni sudionici registrirani na Instagramu ili Facebooku s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.
 • Pravo na sudjelovanje u natječaju nemaju osobe zaposlene kod organizatora, kao ni njihove obitelji, niti osobe koje su na bilo koji način uključene u organizaciju natječaja.
 • Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane zloupotrebom ovog natječaja, a koja se na taj način od strane sudionika ili trećih osoba nanese bilo drugim sudionicima natječaja, bilo trećim osobama.
 • Korištenje bilo kakve vrste računalnog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, nanijeti štetu i funkcioniranje natječaja je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije sudionika iz daljnjeg sudjelovanja i/ili zabranu sudjelovanja u daljnjem natjecanju.
 • Osoba koja želi sudjelovati, objavljuje svoju fotografiju (selfie) na svom profilu na društvenoj mreži Instagram ili Facebook i dodaje hashtag #SunriseMind i #IntersportHrvatska na svoj post (u opisu posta)
 • Fotografija mora biti povezana sa sportom ili pokretom (trčanje, hodanje itd.)
 • Pojedinac može objaviti više fotografija. Profil osobe mora biti javan da bi se fotografija našla na odabranoj društvenoj mreži.
 1. Fond nagrada

Izvući će se četiri (4) pobjednika, a svaki će dobiti:

1 x majica za trčanje Asics ikona SS Top. Pobjednik može odabrati prema spolu (muški ili ženski model) i veličinama i bojama koje će biti dostupne u vrijeme koordinacije nagrade.

Nagrada se ne može prenijeti na treću osobu, ne može se zamijeniti ili isplatiti njezin protuvrijednost u novcu

 1. Isporuka nagrada
 • Organizator će pobjednicima dostaviti sve informacije o nagradi nakon što je stupio u kontakt sa njima.
 • Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne može stupiti u kontakt sa sudionicima koji su u natječaju osvojili nagradu.
 1. Pitanja u vezi s natječajem

Sva pitanja u vezi s natječajem sudionici mogu postaviti  putem društvenih mreža Organizatora.

 1. Ostale odredbe
 • Natječaj se može prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje bitno utječu na provedbu i realizaciju natječaja.
 • Sudionici će o eventualnom prekidu natječaja biti obaviješteni putem komentara ispod objave na Instagram @intersport_hrvatska i Facebook @intersport_hrvatska
 • Organizator zadržava pravo izmjene pravila natječaja tijekom njegovog trajanja.
 • Organizator se obvezuje obrađivati osobne podatke sudionika Natječaja u skladu sa zahtjevima važećih propisa o zaštiti osobnih podataka i to isključivo u svrhu Natječaja.
 • Komentiranjem fotografije u skladu s ovim Uvjetima, Sudionici dobrovoljno i izričito pristaju da osobne podatke koje su dostavili, obrađuje Organizator, kao i drugi subjekti koji obrađuju osobne podatke u ime Organizatora (Agencija) u svrhu provođenja Natječaja i distribucije nagrade. Svaki sudionik može povući svoj pristanak bez navođenja razloga i bez ikakvog negativnog utjecaja na njega. Nakon povlačenja pristanka, Sudionik neće moći nastaviti sudjelovati u Natječaju.
 • Organizator izjavljuje da je natječaj organizirana od strane organizatora i ni na koji način nije sponzoriran, odobren ili administriran od strane Instagrama. Instagram nema odgovornost za sudionike u natječaju. Organizator će prezentirati sve podatke, informacije ili suglasnosti sudionika u svrhu njihovog sudjelovanja u natječaju.
 • Pravila se objavljuju na mrežnoj stranici Organizatora( www.intersport.hr) gdje su dostupna tijekom cijelog trajanja natječaja na način koji omogućuje njihovo pohranjivanje i reprodukciju.
 • Za slučajeve koji nisu regulirani ovim uvjetima, primjenjuju se pravila primjenjivog hrvatskog zakonodavstva.
 • Nadležni sud u Zagrebu ima isključivu nadležnost za rješavanje bilo kakvih sporova između Organizatora i Sudionika

Ova pravila stupaju na snagu od 02. veljače 2021.