Pravila nagradnog natječaja osvoji tenisice za trčanje Salomon Supercross Blast GTX

PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU “OSVOJI TENISICE ZA TRČANJE SALOMON SUPERCROSS BLAST GTX”

 

  1. Opće odredbe

Izvoditelj i organizator nagradnog natječaja je poduzeće INTERSPORT H d.o.o., Ul. kneza Ljudevita Posavskog, 10360, Sesvete, Hrvatska.

Nagradni natječaj pod nazivom; » OSVOJI TENISICE ZA TRČANJE SALOMON SUPERCROSS BLAST GTX », odvija se na Instagram profilu INTERSPORT Hrvatska, https://www.instagram.com/intersport_hrvatska/?hl=en, (u nastavku IG INTERSPORT), u terminu od 26.10.2020. do 01.11..2020. do 24 h.

  1. Sudjelovanje u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju moći će sudjelovati fizička osoba, koja:

–       je punoljetni državljanin Republike Hrvatske

–       je ispunila sve potrebne korake za sudjelovanje,

–       je predajom podataka potvrdila da razumije i prihvaća pravila nagradnog natječaja.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposleni kod Organizatora i Izvođača te njihovi uži članovi obitelji (supružnik, odnosno izvanzakonski partner odnosno partner registrirane istospolne zajednice, djeca odnosno posvojenici te stariji sa svojim posvojiteljima). Navedeni će u primjeru njihovog sudjelovanja u nagradnom natječaju, prilikom odabira jedne od tih osoba biti isključeni, a odabir dobitnika te nagrade će se u roku od 3 dana od saznanja tih okolnosti ponoviti.

  1. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju

Osoba, koja želi sudjelovati u nagradnom natječaju (u danjem tekstu; sudionik), mora u razdoblju trajanja nagradnog natječaja na Instagram profilu INTERSPORT Hrvatska odgovoriti u komentarima na nagradno pitanje, postavljeno u objavama o nagradnom natječaju u razdoblju od 26.10.2020. do 01.11.2020, također mora obavezno pratiti Instagram profil @intersport_hrvatska . Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća pravila nagradnog natječaja, te se u potpunosti slaže s istima.

Nagradno pitanje 1: Zašto je Salomon Supercross Blast GTX tenisica za vas?

Sudionici se slažu, da INTERSPORT H d.o.o. upotrebljava podatke u svrhu nagradne igre, te su upoznati, da podati neće biti prosljeđivani trećim osobama.

Sudionici organizatoru dozvoljavaju objavljivanje podataka, dostavljenih na instagram profilu @intersport_hrvatska ili na web adresi www.intersport.hr .

  1. Odabir dobitnika

Korisnik može sudjelovati u natječaju samo s jednom objavom komentara. U slučaju da odgovori više puta na jedno pitanje u obzir će se uzeti samo objava koja je prva objavljena.

Među svim sudionicima, koji su prihvatili opće uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, odabire se jedan dobitnik po pitanju.

  1. Izvedba odabira

Odabir dobitnika nagrade izvodit će se u roku od dva radna dana po završetku kruga natječaja, u prostoru organizatora. Za izvedbu nagradnog natječaja i nadzor nad njenim izvođenjem te izvlačenje dobitnika brine interni tim Intersport Hrvatska.

Interni tim ima ulogu nadzora; da se nagradni natječaj izvodi u skladu s pravilima, da se poduzmu određene mjere u primjeru sumnje, da je igrač koji sudjeluje u nagradnoj igri dobio glasove uz pomoć kompjuterskog znanja ili računalne tehnologije, suprotno od ovih pravila ili da je činio bilo kakve drugačije akcije koje su suprotne od propisanih pravila.

O odabiru se vodi zapisnik, koji sadrži podatke o datumu, vremenu i mjestu izvlačenja; nazočnim osobama; tijeku odabira, odabranom dobitniku te satu odabira. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Odluke komisije i rezultati su konačne i neopozive. Pritužbe nisu moguće.

Odabrani dobitnik će o nagradi biti obaviješten preko objave na IG profilu Intersport, najkasnije 15 dana po odabiru.

  1. Nagrada

Nagrada koja se uručuje dobitniku/ci je:

1x Ženske tenisice za trčanje SalomonSupercross Blast GTX:

https://www.intersport.hr/salomon-supercross-blast-gtx-w-zenske-tenisice-za-trcanje-526041

ILI

1x Muške tenisice za trčanje Salomon Supercross Blast GTX:

https://www.intersport.hr/salomon-supercross-blast-gtx-muske-tenisice-za-trcanje-526039

Verziju nagrade (ženski ili muški model tenisice) pobjednik/ca sam bira.

Nagradu nije moguće zamijeniti za gotovinu ili neku drugu nagradu, niti ju je moguće prenijeti na drugu osobu .

  1. Preuzimanje nagrade

Dobitnik je sudionik natječaja koji je odabran u skladu s ovim pravilima i koji se javio Organizatoru po objavljenoj obavijesti na zidu instagram profila @intersport_hrvatska.

Obaveza dobitnika je da se odazove na objavu rezultata odabira nagradnog natječaja i Organizatoru proslijedi podatke koji su potrebni za uručenje nagrade (ime, prezime, adresa, e-mail, telefonski broj, OIB) u roku 7 (sedam) dana od dana objave rezultata na instagram profilu @intersport_hrvatska. Ako dobitnik pravovremeno nakon objave rezultata izvlačenja ne pošalje podatke, gubi pravo na nagradu. Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo, da ne podijeli nagrade ako se pojavi sumnja u identitet podataka, ako je  igrač u nagradnom natječaju sudjelovao suprotno pravilima i uvjetima natječaja.

Organizator će u zasebnoj obavijesti obavijestiti dobitnika gdje i kako može preuzeti nagradu. U slučaju da je dobitnik maloljetan, nagradu može preuzeti zakonski skrbnik.

Dobitnik nagrade se može pismeno odreći nagrade čime gubi pravo na nagradu. Nagrade se odriče tako da se Organizatoru pošalje pisana izjava o odricanju.

Nagrada osvojena u nagradnom natječaju, NIJE oporeziv predmet u skladu sa Zakonom o dohotku (drugi primatelji, među koje spadaju i nagrade), zbog male vrijednosti nagrade.

  1. Izjava o ograničenju odgovornosti organizatora

Organizator nagradnog natječaja ne odgovara za moguću štetu, koju je pretrpio sudionik, do koje je došlo zbog kvara na internet vezi. Organizator nagradnog natječaja nije odgovoran za nepravilno djelovanje usluge, koje je posljedica krive upotreba ili neznanja korisnika i ne preuzima odgovornost za moguće trenutno nedjelovanje Instagram profila @intersport_hrvatska.

  1. Zaštita podataka

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici se slažu, da za vrijeme trajanja natječaja organizator prikuplja sljedeće podatke – ime IG korisničkog profila s kojeg se sudjeluje u natječaju, te pravovremenu objavu odgovora, isključivo za potrebe provedbe natječaja, odnosno odabira, obavijesti te podjele nagrade.

Organizator nagradnog natječaja čuva dokumentaciju vezanu za organizaciju i izvedbu nagradnog natječaja na sljedeći način. Sve elektronsko zabilježene korisnike na odgovarajući način čuva još najmanje 12 mjeseci nakon završetka nagradnog izvlačenja, to je najmanje do 01.11.2021; imena nagrađenih neće biti upotrijebljena ni u kakvoj drugoj namjeni. Nakon isteka gore navedenog roka organizator će prikupljene podatke u elektronskom obliku trajno izbrisati (osim prijava na e-novosti, od njih se korisnik može odjaviti u svakom primljenom e-mailu). Organizator nagradnog natječaja se obavezuje, da će se brinuti o zaštiti podataka korisnika, te će ih upotrebljavati isključivo za vlastite potrebe. Osobne podatke korisnika će čuvati u skladu sa Zakonom o čuvanju podataka. E-mail adrese pridobivene u nagradnom natječaju može u korist promocijske namjene koristiti Intersport H d.o.o. Korisnik se od primanja e-novosti može odjaviti u svakom primljenom email-u.

  1. Ostalo

Nagradni natječaj ni na koji način nije povezan, sponzoriran, podržan, upravljan od strane Facebook Ireland LTD. Podaci koji su prikupljeni se koriste samo za potrebe Organizatora i nisu posredovani Facebook Ireland LTD.

Na sva pitanja koja se mogu pojaviti u vezi s nagradnim natječajem i nisu uređena ovim pravilima odgovore daje prije navedena komisija. Sve odredbe komisije su konačne i na njih nije moguća žalba.

Pravila nagradnog natječaja vrijede od 26.10.2020.

Organizator nagradnog natječaja može mijenjati uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju. Istovremeno se obavezuje, da će na primjeren način i na primjerenom mjestu korisnike obavijestiti o bilo kakvim promjenama tj. dopunama pravila. Ta pravila vrijede od dana primitka pa nadalje.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju na Instagram profilu @intersport_hrvatska stranici sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima natječaja, da ih prihvaćaju i da se s njima u potpunosti slažu.

Pravila se nalaze u BIO!

Sesvete, 26.10.2020.