Povratak na podršku

                                                               MI VOLIMO NOGOMET                                                                              

 INTERSPORT I NIKE VODE TE U  RUSIJU!     

IZVUČENI SU DOBITNICI NAGRADNE IGRE! 

                                   1. nagrada:  Nikica Dalić, Velika  Gorica, putovanje za dvije osobe na utakmicu Hrvatska – Nigerija 16. 6. 2018. 

2. nagrada: Martina Trstenjak,  Čakovec , Nike dres Hvatska

3. nagrada: Silvija Butući, Rovinj,  replika Nike  dres  Hrvatska                                   

                                                   

                               

Kupi proizvode robne marke Nike u vrijednosti od najmanje 350,00 kuna, pošalji SMS poruku sadržaja: INTERSPORT, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221(2,40 kn/sms) i osvoji:                                                                                 

1. Nagrada: Putovanje za dvije osobe na utakmicu Hrvatska – Nigerija 16. 6. 2018. s hospitality paketom.

2. Nagrada: 1 x Nike nogometna majica  893865-657

3. Nagrada: 1 x Nike nogometna majica 893863-657

 

Nagradna igra traje od 30.4. do 14.5.2018. Više informacija i Pravila nagradne igre pronađi u nastavku.

KLASA: UP/I-460-02/18-01/261

URBROJ: 513-07-21-01/18-3

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) INTERSPORT H d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360 Sesvete, OIB 87301734795, donosi sljedeća

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE „INTERSPORT I NIKE TE VODE U RUSIJU“

 

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je INTERSPORT H d.o.o., Ljudevita Posavskog 5, 10360 Sesvete, OIB 87301734795. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

 

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 30. travnja 2018. do 14. svibnja 2018. u svim Intersport prodavaonicama na području Republike Hrvatske.

 

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje proizvoda robne marke Nike.

 

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je za vrijeme trajanja nagradne igre u bilo kojoj Intersport prodavaonici u Republici Hrvatskoj kupiti proizvode robne marke Nike u vrijednosti od najmanje 350,00 kuna.

 

Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: INTERSPORT, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

 

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

 

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i zaposlenici tvrtke New Level d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

 

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

-        1. nagrada: Putovanje za dvije osobe na utakmicu Hrvatska – Nigerija 16. 6. 2018. vrijednosti 22.566,00 kuna (nagrada uključuje putovanje na utakmicu charter zrakoplovom i ulaznic za utakmicu s hospitality paketom).

 1 x Nike Dres Hrvatska, vrijednosti 649,95 kuna

1 x Nike majica Hrvatska, vrijednosti 379,95 kuna

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 23.595,90 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika će se održati 15. 5. 2018. u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira.

 

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

 

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.intersport.hr.

 

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

 

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

 

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

 

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

 

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.intersport.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

 

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.intersport.hr prije početka nagradne igre.

 

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem obrasca na internet stranici, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

 

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka i o tome obavijestiti voditelja obrade osobnih podataka na e-mail adresu dpo@level.hr. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika.

 

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

 

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Trebate pomoć? Tu smo za vas

Kontakt

Punjenje…