The World‘s Number 1 in Sports Retailing.

#kreni u avanturu, ulovi Nakamuru!

Imaš Instagram i voliš voziti bicikl?

INTERSPORT Hrvatska daruje ti bicikl Nakamura Catch 50! Sve što ti trebaš napraviti je na Instagramu objaviti fotku s biciklom ili s pogledom na svoju omiljenu rutu. Uz fotku obavezno stavi i oznake #kreni, #IntersportHrvatska. Autorica ili autor najbolje fotke prema mišljenju komisije osvojit će atraktivan brdski bicikl Nakamura Catch 50!

Natječaj traje od 09.05.2017. do 31.05.2017.

Obavezno pročitaj pravila u nastavku i kreni s fotkanjem! 

Sretno!

 

Saznaj više o bicilističkom asortimanu

 

 

 

 

Pravila nagradnog natječaja "#kreni u avanturu, osvoji Nakamuru!"

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je INTERSPORT H d.o.o. (dalje u tekstu: Organizator), Ljudevita Posavskog 5, 10 360 Sesvete, OIB: 87301734795, MB: 01475118
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Instagrama, niti je povezan s Instagramom.

 

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je “#kreni u avanturu, osvoji Nakamuru!”. Nagradni natječaj odvija se na području Republike Hrvatske u razdoblju od 09.05.2017. do 31.05.2017. Nagradni natječaj održavat će se na Instagram stranici Intersport Hrvatska. Ime dobitnika bit će objavljeno na web stranici Organizatora najkasnije do 05.06.2017.

 

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja

Ostvarivanje promidžbe Intersport Hrvatska kao Organizatora nagradnog natječaja.

 

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina koji posjeduju Instagram profil.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju djelatnici Intersport Hrvatska i povezanih društava te članova njihove uže obitelji.

 

Članak 5. Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

U natječaju sudjeluju korisnici koji na društvenoj mreži Instagram (www.instagram.com) objave autorsku fotografiju na kojoj je vidljiv bicikl te fotografiju označe hashtagovima #kreni i #intersporthrvatska, pod uvjetima korištenja koje definira Instagram.com i na koje je svaki korisnik pristao prilikom otvaranja Instagram profila.

Korisnici tijekom trajanja natječaja mogu objaviti neograničen broj svojih fotografija označenih sa #kreni i #intersporthrvatska.

Sudionici natječaja objavom fotografije potvrđuju da ona predstavlja njegovo autorsko djelo te da nije preuzeta s internetskih stranica, društvenih mreža ili drugih izvora.

Fotografije za koje postoji sumnja da nisu autorske ili da su preuzete s internetskih stranica ili drugih izvora, Organizator je ovlašten isključiti iz natječaja.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

 

Članak 6. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:

1. Ako poslane fotografije nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja.

2. Ako sudionik pošalje fotografiju na koju nema pravo korištenja.

3. Organizator će također diskvalificirati sudionika natječaja za kojeg se utvrdi da je povrijedio pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom fotografija.

4. Ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.

5. Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja.

6. Ako se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.

7. Ako vlasnik odabrane fotografije ne dostavi potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 36 sati.

8. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-8. Članka 6. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

 

Članak 7. Nagradni fond

Nagradni fond uključuje jedan Nakamura brdski bicikl Catch 50.

Nagradni fond se ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge.

 

Članak 8. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

U sklopu natječaja, od strane stručne komisije Intersport Hrvatska bit će odabrana jedna dobitna fotografija koja je, prema mišljenju komisije, najkreativnija.

Nagrađeni mogu biti samo sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u članku 5. pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno članku 6.

Ime Sudionika koji je osvojio nagradu, bit će objavljeno na Intersport Hrvatska web stranici, a datum objave je najkasnije 5. lipnja 2017.

 

Članak 9. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na Intersport Hrvatska web stranici.

 

Članak 10. Preuzimanje nagrade

Dobitnici će obavijest o nagradi dobiti putem obavijesti na web stranici Organizatora s pozivom da dostave svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt - telefon) u roku od 36 sati od objave dobitnika.

U slučaju da Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u roku od 10 dana od objave dobitnika, dobitnik gubi pravo na nagradu. Nagrada nije prenosiva na treću osobu.

 

Članak 11. Publicitet

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici su suglasni da Organizator te fotografije trajno zadrži na službenoj web stranici (http://www.intersport.hr/) te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.

 

Članak 12. Pravila

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na Intersport Hrvatska web stranici.

 

Članak 13. Odgovornosti

Organizator ne preuzima odgovornosti za:

  • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
  • (ne)funkcioniranje interneta i http://www.intersport.hr/ i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
  • postavljene fotografije na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje se nalaze na fotografiji te da postavljanjem iste neće biti povrijeđena prava osobnosti tih osoba
  • u slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba

 

Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.